Aktualności

Informacja po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 5 grudnia 2021 r.

Data

6 grudnia, 2021

Opis

W dniu 5 grudnia 2021 r. na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym na Prezesa Rady MILW VIIII Kadencji został wybrany lek. wet. Lech Pankiewicz

Członkami Rady zostali VIII Kadencji zostali wybrani:

1.Ewa Baziak- Fijałkowska
2.Anna Bęczkowska
3.Jacek Jakubek
4.Dariusz Kwaśniewicz
5.Justyna Lipko-Przybylska
6.Tomasz Kędzierski
7.Dawid Mączka
8.Tadeusz Pawluś
9.Anna Piróg-Komorowska
10.Barbara Strawa
11.Grzegorz Tobiasz
12.Piotr Żmuda

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej VIII Kadencji został lek. wet. Jerzy Harmata:

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII Kadencji:

1.Patrycja Własnowolska-Łoza
2.Agnieszka Drohobycka-Wawryka
3.Rafał Bukała
4 Łukasz Gadzała
5.Marzena Mitoraj-Laszczak
6.Aleksandra Padula

Członkowie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego VIII Kadencji:

1.Aneta Kawula
2.Joanna Kawiecka
3.Joanna Gałecka
4.Krzysztof Giza
5.Tadeusz Śmierciak
6.Katarzyna Czech-Załubska
7.Paweł Jerzykowski
8.Mateusz Zawisza
9.Krzysztof Miller

Członkowie Komisji Rewizyjnej VIII Kadencji:

1.Adam Pawluś
2.Krzysztof Gałązka
3.Katarzyna Pomykacz
4.Paweł Szewczyk
5.Jarosław Kołodziejczyk

Delegaci na Krajowy Zjazd VIII Kadencji:

1.Lech Pankiewicz
2.Piotr Żmuda
3.Tomasz Kędzierski
4.Anna Bęczkowska
5.Krzysztof Gałązka
6.Agnieszka Szewczyk-Kuta
7.Jacek Jakubek
8.Tadeusz Pawluś
9.Justyna Lipko-Przybylska
10.Zygmunt Babiarz
11.Krzysztof Giza
12.Dariusz Kwaśniewicz
13.Agnieszka Drohobycka-Wawryka
14.Piotr Śliwa
15.Grzegorz Kawiecki
16.Grzegorz Fraś

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...