Aktualności

Informacja w sprawie kas fiskalnych dla lekarzy weterynarii

Data

25 marca, 2021

Opis

W odpowiedzi na pytanie wskazuję, że wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a zasady jego wykonywania reguluje ustawa z 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1140). Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są usługami mającymi na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a zasady i warunki wykonywania tych zawodów określa ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.). W świetle powyższego wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów określone w § 4 pkt 2 lit. f, nie obejmuje swym zakresem usług weterynaryjnych. Odnosząc powyższe rozstrzygnięcie adekwatnie do Państwa zapytania uznać należałoby, że art. 145b ust. 1 pkt 3 lit d u.p.t.u nie ma zastosowania do lekarza weterynarii i będą oni zobowiązani do stosowania kasy on line nie od 30.06.2021 roku ale od 1.01.2023 roku – razem z pozostałymi podatnikami.

Adw. Marcin Korczak

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024