Aktualności

Informacja w sprawie kas fiskalnych dla lekarzy weterynarii

Data

25 marca, 2021

Opis

W odpowiedzi na pytanie wskazuję, że wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a zasady jego wykonywania reguluje ustawa z 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1140). Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są usługami mającymi na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a zasady i warunki wykonywania tych zawodów określa ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.). W świetle powyższego wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów określone w § 4 pkt 2 lit. f, nie obejmuje swym zakresem usług weterynaryjnych. Odnosząc powyższe rozstrzygnięcie adekwatnie do Państwa zapytania uznać należałoby, że art. 145b ust. 1 pkt 3 lit d u.p.t.u nie ma zastosowania do lekarza weterynarii i będą oni zobowiązani do stosowania kasy on line nie od 30.06.2021 roku ale od 1.01.2023 roku – razem z pozostałymi podatnikami.

Adw. Marcin Korczak

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024