Aktualności

Informacje nt. organizacji przez MILW szkoleń Lekarzy Weterynarii

Data

13 listopada, 2012

Opis

Prezes i Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie podjęła decyzje w sprawie organizacji cyklicznych tematycznych szkoleń dla lekarzy weterynarii praktyków – członków MILW.

Pragnąc zaspokoić potrzeby doskonalenia zawodowego naszych członków postanowiliśmy zorganizować ankietę w której lekarze weterynarii – praktycy – sami określą tematykę jaka powinna w pierwszej kolejności być przedmiotem tych szkoleń. Kierując się tymi przesłankami w pierwszej kolejności ankieta niniejsza kierowana jest do lekarzy weterynarii praktykujących na małych zwierzętach.

Ankieta niniejsza jest anonimowa. Lekarz weterynarii zobligowany jest wyłącznie do wypowiedzenia się na kilka pytań dotyczących jego praktyki oraz do zakreślenia jednego z podanych tematów szkolenia który wg ankietowanego zasługuje na uwzględnienie w pierwszej kolejności przy organizowaniu szkolenia:

1. Dermatologia

2. Okulistyka

3. Anestezjologia

4. Kardiologia

Z uwagi na to że chcielibyśmy rozpocząć cykl szkoleń począwszy od miesiąca marca 2013r uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiety i przekazywanie jej do biura MILW w Tarnowie do dnia 31 grudnia br.

 

 

Prezes Rady MILW

Dr n. wet. Piotr Żmuda

 

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...