Aktualności

IV Konferencja Naukowa „ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – ZNACZENIE DLA SAMORZĄDU”

Data

10 sierpnia, 2022

Opis

Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej
Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

zaprasza na

IV Konferencja Naukowa

„ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – ZNACZENIE DLA SAMORZĄDU” w dniu

8 października 2022

Program
Program

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023