Aktualności

K O M U N I K A T

Data

11 marca, 2010

Opis

Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza lekarzy weterynarii – członków MILW do uczestnictwa w warsztatach z zakresu diagnostyki chorób zwierząt towarzyszących z wykorzystaniem metody USG.

Zajęcia odbędą się 11 kwietnia 2010 r. o godz. 9°° w sali konferencyjnej na terenie Zakładu Energetyki „Enion” w Tarnowie przy ul. Lwowskiej Nr 72.
Szkolenie dla członków MIL-W będzie nieodpłatne.
W związku z warsztatami praktycznymi liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 40 osób. Warsztaty praktyczne odbędą się po zakończeniu części teoretycznej.
O udziale w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń, które należy kierować do biura Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie przy ul. Widok Nr 4/2 (zgłoszenia telefoniczne tel. 14 622 20 65) w godz. od 9.00 – do14.00)

Program kursu:

 1. Otwarcie kursu przez Prezesa MIL-W dr n. wet. Piotra Żmudę
 2. Wykład dr n. wet. Piotra Dębiaka – Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie
  • podstawy techniczne aparatów USG, budowa i rodzaje głowic
  • powstawanie obrazu USG, rodzaje prezentacji
  • zasady interpretacji obrazów ultrasonograficznych, artefakty.
 3. Przerwa śniadaniowo – kawowa
 4. Wykład przedstawiciela Firmy MEDIVET
 5. Dr n. wet Piotr Dębiak
  • wskazania do badania i możliwości zastosowania USG.
  • przygotowanie pacjenta do badania.
  • technika i przebieg badania ultrasonograficznego jamy brzusznej.
 6. Przerwa
 7. Wykład Przedstawiciela Firmy Farmaceutycznej VETOQUINOL
 8. Dr n. wet. Piotr Dębiak
  • analiza przypadków klinicznych.
 9. TROCOXIL – jako nowy produkt Firmy PFIZER
 10. Przerwa obiadowa
 11. Dr n. wet. Piotr Dębiak
  • zajęcia praktyczne w grupach
  • omówienie i opis badania

Szkolenie odbędzie się dzięki udziałowi FIRM:

logo_giom
logo_pfizer
logo_medivet
logo_VETOQUINOL
logo_polrentgen
logo_berendsen

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...