Aktualności

Kasy fiskalne 2013 – zmiany

Data

1 lutego, 2013

Opis

W dniu 29 listopada 2012r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013r. Jedną z istotnych zmian jest obniżenie limitu umożliwiającego korzystanie ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy dla osób kontynuujących działalność gospodarczą. Obecnie limit ten wynosi 20 tys. zł, a nie jak poprzednio 40 tys. zł. Tak więc osoby, które osiągnęły w 2012r. obrót powyżej 20 tys. zł, ale poniżej 40 tys. zł zostały zobowiązane do rozpoczęcia ewidencjonowania przychodów najpóźniej od dnia 1 marca 2013r. W przypadku rozpoczęcia działalności w bieżącym roku obowizują podatnika inne przepisy.

W tym miejscu dodatkowe informacje.

Dochody osiągane przez lekarzy weterynarii z wykonania prac na podstawie wyznaczenia i decyzji i po podpisaniu stosownej umowy z powiatowym lekarzem weterynarii nie wchodzą do w/w limitu, gdyż ten dotyczy tylko usług wykonywanych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023