Aktualności

KOMUNIKAT

Data

27 września, 2014

Opis

Prezes Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje wszystkich Lekarzy Weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących, że z dniem 29 grudnia bieżącego roku uchylone zostaje rozporządzenie UE nr 998/2003 określające wymagania dotyczące zdrowia zwierząt domowych w przypadku przemieszczania ich w celach niehandlowych. Uchylony przepis równocześnie z dniem 29 grudnia br. zostaje zastąpiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 które reguluje sprawy przemieszczania zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych. Zgodnie z art. 43 i 44 tego rozporządzenia paszporty wg starego wzoru wydane do dnia 29 grudnia 2014 r zachowują ważność zaś z dniem 30 grudnia 2014r dokumenty identyfikacyjne dla zwierząt towarzyszących wydane wg dotychczasowego wzoru będą nieważne. Z dniem 30 grudnia 2014r obowiązuje nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) dla zwierząt towarzyszących wyłącznie w który należy zaopatrywać zwierzęta towarzyszące po tej dacie.
W związku z powyższym prosimy aby obecnie zamawiać w MILW taką ilość druków paszportów na jaką faktycznie lekarz ma zapotrzebowanie i jaka zostanie do dnia 29 grudnia zużyta. Okręgowa Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie będzie przyjmowała zwrotu niezużytych starych druków paszportów.

Prezes MILW
Dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023