Aktualności

KOMUNIKAT

Data

27 września, 2014

Opis

Prezes Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje wszystkich Lekarzy Weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących, że z dniem 29 grudnia bieżącego roku uchylone zostaje rozporządzenie UE nr 998/2003 określające wymagania dotyczące zdrowia zwierząt domowych w przypadku przemieszczania ich w celach niehandlowych. Uchylony przepis równocześnie z dniem 29 grudnia br. zostaje zastąpiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 które reguluje sprawy przemieszczania zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych. Zgodnie z art. 43 i 44 tego rozporządzenia paszporty wg starego wzoru wydane do dnia 29 grudnia 2014 r zachowują ważność zaś z dniem 30 grudnia 2014r dokumenty identyfikacyjne dla zwierząt towarzyszących wydane wg dotychczasowego wzoru będą nieważne. Z dniem 30 grudnia 2014r obowiązuje nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) dla zwierząt towarzyszących wyłącznie w który należy zaopatrywać zwierzęta towarzyszące po tej dacie.
W związku z powyższym prosimy aby obecnie zamawiać w MILW taką ilość druków paszportów na jaką faktycznie lekarz ma zapotrzebowanie i jaka zostanie do dnia 29 grudnia zużyta. Okręgowa Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie będzie przyjmowała zwrotu niezużytych starych druków paszportów.

Prezes MILW
Dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego