Aktualności

Komunikat dotyczący, zwrotu kosztów leczenia, profilaktyki oraz wydania paszportu dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy przez polskich lekarzy weterynarii

Data

6 kwietnia, 2022

Opis

Szanowni Państwo,
Prezesi Rad Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych,

Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) dzięki wsparciu Humane Society International (HSI) i partnerów uruchomili program Vets for Ukraine Pets.
Program ten pozwoli lekarzom weterynarii z 38 krajów, w tym również polskim lekarzom weterynarii, uzyskać zwrot kosztów leczenia, profilaktyki oraz wydania paszportu dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy.
W związku z powyższym przesyłam poniżej maila z FVE zawierającego niezbędne linki oraz informacje umożliwiające skorzystanie z programu z prośbą o rozpowszechnienie go wśród lekarzy weterynarii członków Państwa Izby, pracujących w zakładach leczniczych dla zwierząt.
Zwracam uwagę na fakt, że w poniższym mailu znajduje się kod dostępu do formularza zgłoszeniowego, którego wypełnienie umożliwia ubieganie się o zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt ukraińskich uchodźców. Celem uniknięcia nadużyć uprzejmie proszę o nieudostępnianie publiczne kodu, a jedynie przekazanie go lekarzom weterynarii pracującym w zakładach leczniczych dla zwierząt i posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Z poważaniem
lek. wet. Marek Mastalerek
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023