Aktualności

Komunikat MILW nt. OC

Data

27 listopada, 2014

Opis

Prezes oraz Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie informuje, że w związku z niekorzystnymi dla członków naszej Izby ofertami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Rada odstąpiła od zawarcia polisy na tego rodzaju ubezpieczenie swoich członków. Oferty jakie zaproponowały firmy ubezpieczeniowe na grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków Naszej Izby  są porównywalne a ogólna suma gwarantowanego odszkodowania jest rażąco niska w stosunku do wysokości rocznej składki na to ubezpieczenie.

W związku z tym lekarze weterynarii – członkowie Naszej Izby – którzy potrzebują ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii muszą indywidualnie dokonać wyboru firmy ubezpieczeniowej oraz wykupić stosowną polisę we własnym zakresie.

Prezes MILW w Tarnowie
Dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...