Aktualności

KOMUNIKAT MILW

Data

30 października, 2015

Opis

Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna przypomina o obowiązku posiadania aktualnych wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt na obszarze działania Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Wobec powyższego, właściciele ZLZ muszą podjąć odpowiednie działania eliminujące ewentualne nieprawidłowości występujące we wpisach w CEDG, a w szczególności dotyczące adresów prowadzonej działalności.

Uchwałą  Nr 49/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zobowiązania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych do podjęcia działań dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna również do takich działań dyscyplinujących swoich członków jest zobowiązana ( włącznie ze składaniem zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczeń).

W załączeniu tekst uchwały Nr 49/2015/VI – do zapoznania się z treścią.

Sprawy porządkowania i uaktualnienia wpisów do CEDG należy zakończyć w terminie do 31 grudnia 2015 roku, a następnie powiadomić pisemnie Małopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną o dokonanych zmian i korekt w CEDG celem dokonania stosownych zmian w Ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt prowadzonej przez Radę MILW.

Po wskazanym terminie MILW będzie zmuszona do podejmowania działań dyscyplinujących.

 

Prezes MILW

Dr n. wet. Piotr Żmuda

Uchwała Nr 49/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zobowiązania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych do podjęcia działań dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023