Akcja protestacyjna

KOMUNIKAT NR 13 z dnia 25 września 2015 r. POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Data

28 września, 2015

Opis

W dniu 24 września 2015 roku w Urzędzie Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Wielkopolskiego z Panem Jakubem Goździkowskim Doradcą Sekretarza Stanu.

Podczas spotkania nie podjęto żadnych wiążących ustaleń.

Przedstawiciele Porozumienia Wielkopolskiego ponownie przekazali pisma wystosowane wcześniej do Pani Premier podkreślając, że na żadne z nich nie otrzymali odpowiedzi.

Przedstawiciel strony rządowej został oficjalnie poinformowany o przyczynach tak ogromnego wzburzenia i determinacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz organizowaniu manifestacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii, która odbędzie się w dniu 6 października 2015 roku przed Urzędem Rady Ministrów.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:
1. Prezes KRL-W  lek. wet. Jacek Łukaszewicz;
2. Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;
3. Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;
4. Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023