Aktualności

Komunikat o naborze na studia specjalizacyjne z dziedziny chorób zwierząt nieudomowionych

Data

13 lipca, 2014

Opis

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
ogłasza nabór na II edycję studiów podyplomowych
„CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH”

Ukończenie studiów uprawnia lekarzy weterynarii do zdawania egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chorób zwierząt nieudomowionych.

W programie m.in.:
•    praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii i lecznictwa zwierząt egzotycznych

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. SGGW
Czas trwania studiów: 4 semestry (5 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze)
Wymagania wobec kandydatów:
•    prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
•    co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
Termin składania dokumentów: do 15 września 2014
liczba miejsc: 40
Oplata: 2500 zł za semestr

Zasady naboru:
słuchacze przyjmowani są na podstawie wniosku o przyjęcie na studium specjalizacyjne wraz z załącznikami, tj.:
•    Kwestionariusz osobowy
•    Deklaracja pokrycia kosztów
•    Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych,
•    Jedno zdjęcie 35×45 mm,
•    Wyciąg z dowodu osobistego
•    Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej
Wzory dokumentów do pobrania i program studiów znajdują się na stronie WWW studium www.wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/ch-by_nieudomowionych/

Miejsce składania dokumentów: pocztą lub osobiście w sekretariacie Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego – budynek 24, pokój 337
ADRES:
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
tel./fax: 22 593 60 71,
e-mail: czn@sggw.pl

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023