Aktualności

Komunikat o naborze na studia specjalizacyjne z dziedziny chorób zwierząt nieudomowionych

Data

13 lipca, 2014

Opis

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
ogłasza nabór na II edycję studiów podyplomowych
„CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH”

Ukończenie studiów uprawnia lekarzy weterynarii do zdawania egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chorób zwierząt nieudomowionych.

W programie m.in.:
•    praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii i lecznictwa zwierząt egzotycznych

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. SGGW
Czas trwania studiów: 4 semestry (5 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze)
Wymagania wobec kandydatów:
•    prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
•    co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
Termin składania dokumentów: do 15 września 2014
liczba miejsc: 40
Oplata: 2500 zł za semestr

Zasady naboru:
słuchacze przyjmowani są na podstawie wniosku o przyjęcie na studium specjalizacyjne wraz z załącznikami, tj.:
•    Kwestionariusz osobowy
•    Deklaracja pokrycia kosztów
•    Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych,
•    Jedno zdjęcie 35×45 mm,
•    Wyciąg z dowodu osobistego
•    Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej
Wzory dokumentów do pobrania i program studiów znajdują się na stronie WWW studium www.wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/ch-by_nieudomowionych/

Miejsce składania dokumentów: pocztą lub osobiście w sekretariacie Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego – budynek 24, pokój 337
ADRES:
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
tel./fax: 22 593 60 71,
e-mail: czn@sggw.pl

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024