Aktualności

Komunikat o nowej dokumentacji lek-wet

Data

25 października, 2011

Opis

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt lekarz weterynarii świadczący usługi z zakresu leczenia i profilaktyki chorób zwierząt zobowiązany jest do prowadzenia właściwej dokumentacji lekarsko weterynaryjnej zaś zgodnie z art. 53 ust. 1 tej ustawy na właścicielu zwierząt gospodarskich spoczywa obowiązek gromadzenia i przechowywania ewidencji leczenia zwierząt (ewidencję leczenia zwierząt prowadzoną przez posiadacza zwierząt tworzą chronologicznie ułożone oryginały stron książki leczenia zwierząt).

Wobec powyższych wszyscy lekarze weterynarii świadczący usługi leczenia i profilaktyki chorób zwierząt powinni niezwłocznie zastosować się do zmienionych przepisów prawa.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji lek-wet

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023