Aktualności

Komunikat okręgowe rady

Data

29 października, 2014

Opis

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 05 z późn. zm.) podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest zobowiązany zgłosić okręgowej radzie lekarsko – weterynaryjnej zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do tego zakładu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji oraz dotyczące danych podlegających ujawnieniu w ewidencji, w terminie do 30 dni od dnia ich powstania.

 

Równocześnie Rada Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej zwraca uwagę na konieczność aktualizowania danych w rejestrze uprawnionych lekarzy weterynarii do wydawania paszportów dla psów, bowiem stosownie do treści § 3 Uchwały NR 105/2005/III Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko – weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek dla określenia miana przeciwciał, wykreśla się z rejestru – w drodze uchwały – lekarza weterynarii między innymi w przypadku gdy zakład leczniczy dla zwierząt, w ramach którego lekarz weterynarii świadczył usługi weterynaryjne, został wykreślony z prowadzonej przez okręgową radę lekarsko – weterynaryjną ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt (np. nastąpiła likwidacja zakładu leczniczego dla zwierząt a pracujący w nim lekarz weterynarii zatrudnił się w innym zakładzie leczniczym).

Wobec powyższego, w przypadku stwierdzenia nieaktualnych danych w opisanym wyżej zakresie, będą podejmowane uchwały o wykreśleniu lekarzy weterynarii z rejestru uprawnionych do wydawania paszportów.

Tarnów, 14.10.2014r

 

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...