Aktualności

Komunikat Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Data

18 lutego, 2014

Opis

W związku, że do biura Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej wpływają liczne skargi dotyczące braku możliwości zweryfikowania przez właścicieli zwierząt na stronie internetowej vetpol.org.pl faktu wydania paszportu przypomina się i jednocześnie zobowiązuje się lekarzy weterynarii, którzy posiadają uprawnienia do wydawania paszportów, aby postępowali zgodnie  z załącznikiem do uchwały nr 119/A/13/V, który w pkt.18 mówi, że  obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest sporządzenie kwestionariusza zwrotnego i w terminie 7 dni od chwili wydania paszportu przekazanie wypełnionego kwestionariusza do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej za pośrednictwem której otrzymuje druki paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów.

W przypadku nie wywiązywania się lekarzy weterynarii z obowiązku zwrotu kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów zostanie wstrzymane wydawanie nowych druków paszportów do momentu rozliczenia się  z kwestionariuszy zwrotnych już otrzymanych  paszportów.

Prezes Rady
Małopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023