Aktualności

KOMUNIKAT Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Data

23 grudnia, 2015

Opis

Uruchamiany centralny system rejestracji wszystkich zwierząt domowych oznakowanych WetSystems wymaga indywidualnego logowania się lekarza dokonującego oznakowanie zwierzęcia celem wpisania danych o oznakowanym zwierzęciu oraz jego właścicielu i wydanym paszporcie do bazy danych tego systemu. Logowanie do systemu WetSystems wymaga nadania dla każdego uprawnionego lekarza weterynarii niepowtarzalnego indywidualnego kodu dostępu który zostanie przekazany na imienną skrzynkę pocztową konkretnego lekarza weterynarii.

Z uwagi na zbliżający się termin uruchomienia systemu WetSystems, adres poczty elektronicznej należy przesyłać na adres : milw.tarnow@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016r z podaniem tematu wiadomości : „email”.  Aktualne adresy skrzynek pocztowych lekarzy weterynarii – członków MILW uprawnionych do znakowania zwierząt domowych (adres indywidualny lekarza a nie adres poczty zakładu leczniczego dla zwierząt w którym dany lekarz pracuje) musi zostać przekazany do Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod rygorem utraty w przyszłości uprawnień do znakowania zwierząt i wystawiania paszportów.

Prezes MILW

Dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023