Aktualności

Komunikat Prezesa MILW

Data

2 września, 2011

Opis

Uroczystość odbędzie się w „Folwarku Zalesie” w miejscowości Grajów koło Wieliczki na którą zostali imiennie zaproszeni wszyscy członkowie organów Małopolskiej Izby poprzednich kadencji (od roku 1991 do 2011), aktualni delegaci na zjazd MILW, prezesi sąsiednich izb, przedstawiciele GLW, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z pracownikami IW, Wojewoda Małopolski a także inne osoby współpracujące z naszym samorządem.

 

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...