Aktualności

Komunikat Prezesa MILW

Data

2 września, 2011

Opis

Uroczystość odbędzie się w „Folwarku Zalesie” w miejscowości Grajów koło Wieliczki na którą zostali imiennie zaproszeni wszyscy członkowie organów Małopolskiej Izby poprzednich kadencji (od roku 1991 do 2011), aktualni delegaci na zjazd MILW, prezesi sąsiednich izb, przedstawiciele GLW, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z pracownikami IW, Wojewoda Małopolski a także inne osoby współpracujące z naszym samorządem.

 

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023