Aktualności

Komunikat Prezesa MILW w sprawie inicjatywy „Naucz się zasad pierwszej pomocy”

Data

25 kwietnia, 2024

Opis

W związku treścią licznych doniesień i skarg wpływających do Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej a dotyczącymi inicjatywy edukacyjnej o nazwie „Naucz się zasad pierwszej pomocy” prowadzonej we współpracy zakładu leczniczych dla zwierząt mającego siedzibę w Krakowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Małopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna przypomina, że zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje określone w tej normie prawnej, jednakże forma i treść takich informacji nie mogą nosić cech reklamy. Każdy przypadek naruszenia prawa w tym zakresie może spowodować określone konsekwencje prawne, dlatego prosimy o prowadzenie wszelkich działań informacyjnych z odpowiednią rozwagą i poszanowaniem dla prawa.

Z poważaniem

lek. wet. Lech Pankiewicz Prezes Rady MILW

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...