Aktualności

Komunikat Prezesa MILW

Data

23 października, 2015

Opis

Z dniem 23 października 2015r wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 września 2015r w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia opłata jaką pobierze lekarz weterynarii za wydanie paszportu dla zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnemu wyniesie 100zł z czego 70 zł stanowi wynagrodzenie dla wystawiającego ten dokument lekarza weterynarii a 30 zł stanowią koszty Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej związane z drukiem paszportu, przekazaniem go do Okręgowej Izby, prowadzeniem przez Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów oraz koszty Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych związanych z przekazaniem druków paszportów do lekarzy weterynarii.

Prezes MILW

dr n. wet. Piotr Żmuda

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 września 2015r w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego