Aktualności

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Data

10 stycznia, 2013

Opis

Zarzuty dokumentowane protokołem kontroli inspektorów ds. nadzoru farmaceutycznego, skutkują automatycznie wszczynaniem przez Rzecznika postępowań wyjaśniających w zakresie lekarsko-weterynaryjnej odpowiedzialności zawodowej i zwykle kończą się sporządzeniem wniosku o ukaranie oraz skierowaniem go do Okręgowego Sądu Lekarsko Weterynaryjnego.

Mając na względzie sprawowanie przez samorząd pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii , Rzecznik zwraca uwagę lekarzom weterynarii świadczącym usługi lekarsko-weterynaryjne na opisany wyżej problem, w szczególności dotyczący obrotu detalicznego produktami leczniczymi przez zakłady lecznicze dla zwierząt i dokumentowania tegoż obrotu.

Zwracam uwagę, że nie prowadzenie lub wadliwe prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz obrotu produktami leczniczymi zgodnie z art. 2, 5, 29 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii stanowi „jedynie” przewinienie zawodowe, lecz już w myśl art. 85 ustawy o ochronie zwierząt stanowi wykroczenie, natomiast wg. art. 123 ustawy Prawo farmaceutyczne podlega odpowiedzialności karnej.

 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjne

Lek. wet. J. Harmata

 

Tarnów 08.01.2013.

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...