Aktualności

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Data

10 stycznia, 2013

Opis

Zarzuty dokumentowane protokołem kontroli inspektorów ds. nadzoru farmaceutycznego, skutkują automatycznie wszczynaniem przez Rzecznika postępowań wyjaśniających w zakresie lekarsko-weterynaryjnej odpowiedzialności zawodowej i zwykle kończą się sporządzeniem wniosku o ukaranie oraz skierowaniem go do Okręgowego Sądu Lekarsko Weterynaryjnego.

Mając na względzie sprawowanie przez samorząd pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii , Rzecznik zwraca uwagę lekarzom weterynarii świadczącym usługi lekarsko-weterynaryjne na opisany wyżej problem, w szczególności dotyczący obrotu detalicznego produktami leczniczymi przez zakłady lecznicze dla zwierząt i dokumentowania tegoż obrotu.

Zwracam uwagę, że nie prowadzenie lub wadliwe prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz obrotu produktami leczniczymi zgodnie z art. 2, 5, 29 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii stanowi „jedynie” przewinienie zawodowe, lecz już w myśl art. 85 ustawy o ochronie zwierząt stanowi wykroczenie, natomiast wg. art. 123 ustawy Prawo farmaceutyczne podlega odpowiedzialności karnej.

 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjne

Lek. wet. J. Harmata

 

Tarnów 08.01.2013.

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023