Aktualności

Komunikat Stowarzyszenia Lekarzy Higienistów

Data

25 kwietnia, 2012

Opis

Wśród głównych zagrożeń wyszczególniono:

 

  1. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-7/11 z dnia 8.12.2011 r. w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych
  2. nieterminowe wypłaty dla lekarzy weterynarii
  3. wykorzystywanie stosunku zależności pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii a lekarzem wyznaczonym
  4. brak możliwości wyznaczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  5. podpisywanie umów na termin krótszy niż 12 miesięcy
  6. możliwość utworzenia nadzoru właścicielskiego

 

Celem powoływanego Stowarzyszenia będzie:

  1. Ochrona interesów lekarzy weterynarii wykonujących badanie i nadzór w ramach wyznaczenia
  2. Wymiana poglądów i doświadczeń związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii
  3. Doskonalenie wiedzy zawodowej

 

Wszystkich chętnych lekarzy weterynarii, którzy zechcą przystąpić do Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie deklaracji i odesłanie jej na adres e-mail : stowarzyszenie.higienistow@gmail.com lub pocztą na adres :

Tomasz Grzelski, ul. Bukówko 19, 63-700 Krotoszyn

deklaracja

 

 

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego