Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE POLISY OC

Data

24 stycznia, 2020

Opis

Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna z siedzibą w Tarnowie (dalej MILW) przypomina, że z uwagi na brak umowy grupowego ubezpieczenia lekarzy weterynarii w odniesieniu do członków okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej, każdy lekarz wykonujący praktykę zawodową na obszarze właściwości MILW powinien posiadać aktualną indywidualną polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii.

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023