Aktualności

Konferencja oraz szkolenie: Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych, jako gwarancja zdrowia publicznego

Data

23 lipca, 2014

Opis

Konferencja jest realizacją konkluzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie skutków oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w sektorze medycznym i  weterynaryjnym – perspektywa jedno zdrowie, między innymi mając na celu uświadomienie społeczeństwu o zagrożeniach i wpływie na środowisko nierozważnego stosowania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

 

Na konferencji zostaną podniesione następujące kwestie:

 

  1. Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2014 – monitoring wody – dr n. roln. Michał Gagucki – GIW, specjalista do spraw farmacji weterynaryjnej w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  2. Antybiotykooporność – zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – dr n. roln. Jacek Boruta – GIW, dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  3. Kontrole zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie obrotu i ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Ewa Żmuda-Trzebiatowska – GIW, referendarz w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  4. Podstawowe problemy w stosowaniu antybiotyków w leczeniu zwierząt gospodarskich – lek. wet. Ewa Maślikowska – GIW, koordynator działu farmacji, starszy specjalista w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  5. Wybrane aspekty prawa krajowego regulujące pracę lekarza weterynarii w zakresie obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Dorota Żaboklicka-Bodzioch, starszy specjalista w Departamencie Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  6. Przepisy prawne i krajowe rozwiązania oraz wytyczne UE w zakresie monitorowania zużycia produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Dorota Prokopiak -specjalista w  Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju  Wsi;
  7. Obrót i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Omówienie wyników kontroli w nadzorowanych podmiotach – lek. wet. Iwona Kalisiak- WIW Szczecin, Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Nadzoru Farmaceutycznego;
  8. Rola i postępowanie organów Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodniczącego Sądu Weterynaryjnego w aspekcie wyników kontroli przeprowadzanych w zakładach leczniczych i stwierdzanych w niech nieprawidłowościach. – lek. wet. Andrzej Blachura -Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej; – lek. wet. Tadeusz Hajkowicz – Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego;
  9. Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie” – lek. wet. Marek Kubica – PIW Koszalin, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie, Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ;

Konferencja odbędzie się w terminie 4-5 października 2014 r. w hotelu Marine HoteI***** & Ultra Marine w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 9. Jego kształt został tak zaprojektowany, aby zagwarantować widok na morze z każdego apartamentu. Szczegóły dotyczące wszystkich usług oferowanych przez hotel na stronie: www.zdrojowahotels.pl

Cena uczestnictwa w Konferencji kształtuje się następująco:

– udział uczestnika korzystającego z pokoju 1-osobowego wynosi 750 zł

– udział uczestnika korzystającego z pokoju 2-osobowego wynosi 630 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje nocleg, obiad i uroczystą kolację bankietową w pierwszym dniu oraz śniadanie i obiad w drugim dniu a także dwie przerwy kawowe w każdym dniu konferencji.

Ilość miejsc dla uczestników ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne lub e-mailowe przyjmujemy do dnia 18 sierpnia 2014 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. O kolejności uczestników na liście decyduje wpłata.

Prezes Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Marek St. Kubica

informacja o konferencji i szkoleniu

program szkolenia

 

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024