Aktualności

Konferencja oraz szkolenie: Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych, jako gwarancja zdrowia publicznego

Data

23 lipca, 2014

Opis

Konferencja jest realizacją konkluzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie skutków oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w sektorze medycznym i  weterynaryjnym – perspektywa jedno zdrowie, między innymi mając na celu uświadomienie społeczeństwu o zagrożeniach i wpływie na środowisko nierozważnego stosowania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

 

Na konferencji zostaną podniesione następujące kwestie:

 

  1. Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2014 – monitoring wody – dr n. roln. Michał Gagucki – GIW, specjalista do spraw farmacji weterynaryjnej w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  2. Antybiotykooporność – zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – dr n. roln. Jacek Boruta – GIW, dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  3. Kontrole zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie obrotu i ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Ewa Żmuda-Trzebiatowska – GIW, referendarz w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  4. Podstawowe problemy w stosowaniu antybiotyków w leczeniu zwierząt gospodarskich – lek. wet. Ewa Maślikowska – GIW, koordynator działu farmacji, starszy specjalista w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  5. Wybrane aspekty prawa krajowego regulujące pracę lekarza weterynarii w zakresie obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Dorota Żaboklicka-Bodzioch, starszy specjalista w Departamencie Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  6. Przepisy prawne i krajowe rozwiązania oraz wytyczne UE w zakresie monitorowania zużycia produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Dorota Prokopiak -specjalista w  Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju  Wsi;
  7. Obrót i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Omówienie wyników kontroli w nadzorowanych podmiotach – lek. wet. Iwona Kalisiak- WIW Szczecin, Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Nadzoru Farmaceutycznego;
  8. Rola i postępowanie organów Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodniczącego Sądu Weterynaryjnego w aspekcie wyników kontroli przeprowadzanych w zakładach leczniczych i stwierdzanych w niech nieprawidłowościach. – lek. wet. Andrzej Blachura -Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej; – lek. wet. Tadeusz Hajkowicz – Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego;
  9. Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie” – lek. wet. Marek Kubica – PIW Koszalin, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie, Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ;

Konferencja odbędzie się w terminie 4-5 października 2014 r. w hotelu Marine HoteI***** & Ultra Marine w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 9. Jego kształt został tak zaprojektowany, aby zagwarantować widok na morze z każdego apartamentu. Szczegóły dotyczące wszystkich usług oferowanych przez hotel na stronie: www.zdrojowahotels.pl

Cena uczestnictwa w Konferencji kształtuje się następująco:

– udział uczestnika korzystającego z pokoju 1-osobowego wynosi 750 zł

– udział uczestnika korzystającego z pokoju 2-osobowego wynosi 630 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje nocleg, obiad i uroczystą kolację bankietową w pierwszym dniu oraz śniadanie i obiad w drugim dniu a także dwie przerwy kawowe w każdym dniu konferencji.

Ilość miejsc dla uczestników ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne lub e-mailowe przyjmujemy do dnia 18 sierpnia 2014 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. O kolejności uczestników na liście decyduje wpłata.

Prezes Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Marek St. Kubica

informacja o konferencji i szkoleniu

program szkolenia

 

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023