Aktualności

Lekarze Weterynarii członkowie Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej!!

Data

9 października, 2010

Opis

W związku z ciągłym odkładaniem przez władze naszego Kraju terminu znowelizowania przepisów w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz wysokości i zasad wynagradzania Lekarzy Weterynarii za czynności z wyznaczenia PLW, Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna przed podjęciem działań zmierzających do wyrażenia swojego sprzeciwu takiej postawie rządzących organizuje ankietę której wynik będzie wskazówką co do dalszego postępowania Izby.

Dr nauk wet. Piotr Żmuda


pobierz ankietę

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023