Aktualności

Nowe zasady prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących

Data

1 stycznia, 2016

Opis

Z dniem 30 kwietnia 2016r przestają obowiązywać przepisy Uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  Nr 119/2013/V w sprawie prowadzenia przez Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne rejestru wydanych paszportów. Z dniem 1 maja 2016r będą obowiązywały nowe zasady prowadzenia rejestru wydanych dla domowych zwierząt towarzyszących paszportów. Zgodnie z uchwałą KRL-W Nr 55/2015/VI z dnia 29 września 2015r lekarze weterynarii uprawnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących będą przekazywali informacje o wydanym paszporcie drogą elektroniczną on Line przy wykorzystaniu programu WETSystems. Jednocześnie z dniem 1 maja 2016r znikają dotychczasowe formy przekazywania danych o wydanym paszporcie – znikają kwestionariusze zwrotne. Z uwagi na szereg zmian w procedurach dotyczących oznakowania, wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz związaną z tym procedurą  prowadzenia rejestru wydanych paszportów, każdy lekarz weterynarii uprawniony do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących powinien szczegółowo zapoznać się z treścią uchwały KRL-W nr 55/2015/VI (tu można pobrać treść uchwały).

Zgodnie z nowymi uregulowaniami kwestii wystawiania paszportów i prowadzenia rejestru wydanych paszportów wszelkie sprawy dotyczące dystrybucji druków paszportów (zamówienia, rozliczenia ilości) jak też przekazywanie zwrotne przez uprawnionych lekarzy weterynarii informacji o wydanym paszporcie dla celów prowadzenia przez Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne rejestru będą realizowane wyłącznie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu programu WETSystems.

Program WETSystems którego właścicielem jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zgodnie z treścią uchwały Nr 55/2015/VI będzie nieodpłatnie udostępniony każdemu uprawnionemu lekarzowi weterynarii pod warunkiem posiadania przez każdego uprawnionego lekarza weterynarii imiennego adresu skrzynki poczty elektronicznej (adres skrzynki elektronicznej należy niezwłocznie przekazać do Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej).  

Lek wet Kazimierz Janik

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024