Aktualności

Nowe zasady prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących

Data

1 stycznia, 2016

Opis

Z dniem 30 kwietnia 2016r przestają obowiązywać przepisy Uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  Nr 119/2013/V w sprawie prowadzenia przez Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne rejestru wydanych paszportów. Z dniem 1 maja 2016r będą obowiązywały nowe zasady prowadzenia rejestru wydanych dla domowych zwierząt towarzyszących paszportów. Zgodnie z uchwałą KRL-W Nr 55/2015/VI z dnia 29 września 2015r lekarze weterynarii uprawnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących będą przekazywali informacje o wydanym paszporcie drogą elektroniczną on Line przy wykorzystaniu programu WETSystems. Jednocześnie z dniem 1 maja 2016r znikają dotychczasowe formy przekazywania danych o wydanym paszporcie – znikają kwestionariusze zwrotne. Z uwagi na szereg zmian w procedurach dotyczących oznakowania, wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz związaną z tym procedurą  prowadzenia rejestru wydanych paszportów, każdy lekarz weterynarii uprawniony do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących powinien szczegółowo zapoznać się z treścią uchwały KRL-W nr 55/2015/VI (tu można pobrać treść uchwały).

Zgodnie z nowymi uregulowaniami kwestii wystawiania paszportów i prowadzenia rejestru wydanych paszportów wszelkie sprawy dotyczące dystrybucji druków paszportów (zamówienia, rozliczenia ilości) jak też przekazywanie zwrotne przez uprawnionych lekarzy weterynarii informacji o wydanym paszporcie dla celów prowadzenia przez Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne rejestru będą realizowane wyłącznie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu programu WETSystems.

Program WETSystems którego właścicielem jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zgodnie z treścią uchwały Nr 55/2015/VI będzie nieodpłatnie udostępniony każdemu uprawnionemu lekarzowi weterynarii pod warunkiem posiadania przez każdego uprawnionego lekarza weterynarii imiennego adresu skrzynki poczty elektronicznej (adres skrzynki elektronicznej należy niezwłocznie przekazać do Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej).  

Lek wet Kazimierz Janik

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023