Aktualności

„Odkleszczanie” zwierząt towarzyszących przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii !!!

Data

2 maja, 2010

Opis

Lekarze upoważnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym do Wielkiej Brytanii, Malty oraz Irlandii należy wcześniej poddać zabiegowi niszczenia kleszczy („odkleszczeniu) oraz dokonać stosownego wpisu w książeczce zdrowia zaświadczającego o wykonanym zabiegu zgodnie z :

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG
(Dz.U.UE L z dnia 13 czerwca 2003 r.)

Artykuł 16

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do bąblowicy, oraz Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do kleszczy, mogą uzależnić wprowadzanie zwierząt domowych na swoje terytorium od zapewnienia zgodności ze szczególnymi przepisami obowiązującymi w dniu, w którym niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie.
W tym celu prześlą Komisji sprawozdanie na temat swojej sytuacji w odniesieniu do danej choroby, uzasadniającej potrzebę dodatkowych gwarancji, aby zapobiec ryzyku wprowadzenia choroby.
Komisja powiadomi Państwa Członkowskie w ramach Komitetu, przewidzianego w art. 24, o tych dodatkowych gwarancjach.

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023