Aktualności

Ogłoszenie o naborze – Specjalizacja nr 15 PIWet-Puławy

Data

1 września, 2015

Opis

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.
Planowany termin rozpoczęcia : październik  2015r.
Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Al. Partyzantów 57 24-100 Puławy
Tel. 0 81 889 32 34 fax 0 81 886 40 04
e-mail:wckp@piwet.pulawy.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika studium prof. dr hab. Krzysztofa Kwiatka pod nr telefonu 81 889 30 82
Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporz. Min. Roln. i Gosp. Żywn. (Dz. U. z 28.11.1994. nr 131 poz.667)
W myśl tego rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest zgłoszenia przez zainteresowanego wniosku zawierającego imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia, informację o przebiegu pracy zawodowej, o ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewentualnych publikacjach. Do wniosku należy dołączyć odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji oraz dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy. O kolejności przyjęcia na studia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalizacyjne
Termin składania dokumentów upływa 30 września 2015 r.
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego przewiduje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.
Ogłoszenie umieszczone jest również na stronie piwet.pulawy.pl/kslw

Krajowy Kierownik Spec. Nr.15

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek

Dyrektor Piwet. PIB

dr Krzysztof Niemczuk

 

Informacje i Ramowy program Specjalizacji Nr 15

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...