Aktualności

Ogłoszenie o szkoleniu- Zwierzęta egzotyczne towarzyszące jako pacjenci lekarza weterynarii

Data

15 marca, 2018

Opis

Małopolska Izba Lekarsko- Weterynaryjna w Tarnowie zaprasza wszystkich lekarzy weterynarii zainteresowanych tematyką diagnostyki chorób zwierząt egzotycznych na organizowane w dniu 29 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 (niedziela) szkolenie „Zwierzęta egzotyczne towarzyszące jako pacjenci lekarza weterynarii” część II

Szkolenie odbędzie się w auli  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy Al. Mickiewicza 24/28

 

Szkolenie poprowadzi dr n. wet. Jarosław Zajączkowski

 

Program szkolenia:

 • Ptaki ozdobne w rękach właścicieli prywatnych oraz rola lekarzy weterynarii w ochronie gatunków ginących.
 • Obrót zwierzętami egzotycznymi – eksporterzy, hurtownie, sklepy zoologiczne. Zasady obrotu handlowego zwierzętami urodzonymi w niewoli. Konwencja Waszyngtońska (CITES).
 • Zasady transportu i przetrzymywania egzotycznych ptaków w obrocie handlowym oraz w hodowlach prywatnych.
 • Odławianie i transport ptaków ozdobnych z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego.
 • Metody farmakologicznego „poskramiania” ptaków ozdobnych oraz innych zwierząt utrzymywanych w warunkach hodowli domowych.
 • Anestezjologia ptaków ozdobnych.
 • Zasady zachowania dobrostanu ptaków ozdobnych w warunkach hodowli domowej.
 • Pomieszczenia hodowlane dla ptaków w domach – klatki, wiwaria, woliery, ptaszarnie.
 • Żywienie ptaków w warunkach niewoli
 • Rozród ptaków w warunkach amatorskich.
 • Biologia ptaków i opis gatunków najczęściej spotykanych w hodowlach amatorskich
 • Błędy w pielęgnacji ptaków – chów pojedynczy, chów stadny. konsekwencje dla zdrowia. Choroby metaboliczne ptaków.
 • Choroby ptaków.
  • choroby o etiologii wirusowej
  • choroby o etiologii bakteryjnej
  • choroby grzybicze
  • parazytozy
 • Diagnostyka chorób ptaków – diagnostyka kliniczna, laboratoryjna, badania dodatkowe.
 • Farmaceutyki stosowane w leczeniu chorób ptaków – dawkowanie, metody podawania. Terapia pojedynczego pacjenta, terapia stada.

 

Przewidywany czas szkolenia ok. 6 godzin dydaktycznych. Koszt szkolenia dla członków Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej jest symboliczny i wynosi 50 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto MILW dostępne na stronie: www.milw.pl z dopiskiem „zwierzęta egzotyczne cz. II”. Jest to drugie szkolenie z zaplanowanego całego cyklu za które uczestnicy otrzymują 25 punktów edukacyjnych.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do Małopolskiej izby Lekarsko- Weterynaryjnej  telefonicznie (14 6222065) lub e-mailowo (milw.tarnow@interia.pl) do 25 kwietnia 2018 r.

 

 

Prezes MILW

Lek. wet. Lech Pankiewicz

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego