Aktualności

OGŁOSZENIE

Data

12 lutego, 2010

Opis

W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do edycji II tomu słownika biograficznego polskich lekarzy weterynarii, Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca się z gorącym apelem do wszystkich lekarzy weterynarii – członków MILW o przesyłanie na adres Izby (listownie lub pocztą elektroniczną) biogramów zawierających wszelkie informacje dotyczące lekarzy weterynarii żyjących i pracujących zawodowo na terenie działania naszej Izby. Nadesłane biogramy po ewentualnych uzupełnieniach zostaną niezwłocznie przekazane do kolegium redakcyjnego II tomu słownika.

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...