Aktualności

Okręgowa Komisja Wyborcza Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej informuje o sporządzeniu oraz opublikowaniu poniżej list kandydatów na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy w kolejnych rejonach wyborczych – Limanowa, Miechów, Olkusz, Proszowice.

Data

8 października, 2021

Opis

Okręgowa Komisja Wyborcza Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej informuje o sporządzeniu oraz opublikowaniu poniżej list kandydatów na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy w kolejnych rejonach wyborczych – Limanowa, Miechów, Olkusz, Proszowice. Jednocześnie informuje o możliwości oddawania głosów przez członków dla tych rejonów wyborczych – w terminie do 24.10.2021 roku. Głosować można w drodze korespondencyjnej, przy wykorzystaniu pakietów wyborczych zawierających 1) kartę do głosowania, 2) oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, 3) dwóch kopert, w tym koperty zewnętrznej do przesłania głosu drogą korespondencyjną, w sposób opisany w doręczonej Państwu informacji o wyborach. Brak opublikowanej listy kandydatów dla poszczególnego rejonu wyborczego oznacza, że w tych rejonach nie dokonano skutecznego zgłoszenia żadnego kandydata. Obok list kandydatów na stronie znajduje się również informacja o liczbie mandatów przysługujących w danym rejonie wyborczym. Każdy członek rejonu wyborczego jest uprawniony do oddania głosu na kandydata lub kilku kandydatów, jednak w liczbie nie większej niż liczba mandatów w danym rejonie wyborczym. Nie jest dopuszczalne oddanie głosu na osobę, która nie została umieszczona na liście kandydatów nawet w przypadku przysługiwania w rejonie wyborczym większej liczby mandatów aniżeli liczba zgłoszonych kandydatów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem MILW.

Załączniki:
Powiat Limanowski
Powiat Miechowski
Powiat Olkuski
Powiat Proszowicki

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...