Aktualności

Oświadczenie ws. Amvet

Data

16 maja, 2024

Opis

W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Krakowa przez zakład leczniczy dla zwierząt „AMVET”, Rada Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej (MILW) informuje o podjęciu czynności sprawdzających mających na celu wyjaśnienie okoliczności organizacji akcji, które częściowo były realizowane także we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami oraz po wysłuchaniu w dniu 14.05.2024 roku przedstawicieli lecznicy uczestniczących w posiedzeniu Rady, jednogłośnie postanowiono o skierowaniu omawianej sprawy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarzy weterynarii, którzy mogli brać udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kontrowersyjnych akcji informacyjnych.

Wcześniej lecznica została również wezwana do niezwłocznej weryfikacji promowanych materiałów z punktu widzenia ich zgodności z prawem oraz podjęcia działań o charakterze prewencyjnym lub naprawczym, w szczególności wstrzymanie dalszego kolportażu materiałów, bez względu na ich formę.

W kontekście pojawiających się doniesień o możliwych naruszeniach prawa w zakresie dozwolonej formy informacji o usługach weterynaryjnych, Rada apeluje o stosowanie się do przepisów prawa i zasad etyki zawodowej zarówno przez członków samorządu podlegających indywidualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej, jak również przez podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt, które w myśl art. 29 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, mogą podawać do wiadomości publicznej informacje określone w tej normie prawnej, jednakże forma i treść takich informacji nie mogą nosić cech reklamy. Wszelkie sytuacje mogące naruszać przepisy prawa będą indywidualnie oceniane przez organy Izby oraz stosownie do okoliczności i przysługujących im kompetencji, będą podejmowane odpowiednie kroki prawne.

 

Z poważaniem

lek. wet. Lech Pankiewicz Prezes Rady MILW

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...