Aktualności

Pismo prezesa MILW do WILW w sprawie procedur przy zwalczaniu wścieklizny

Data

3 stycznia, 2013

Opis

Sz. Pan Krzysztof Ankiewicz

Małopolski Wojewódzki Lekarz

Weterynarii w Krakowie

 

W związku z licznymi zapytaniami spływającymi od lekarzy weterynarii z terenu naszego województwa w sprawie interpretacji przepisów dotyczących kwestii profilaktyki oraz diagnostyki wścieklizny Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na swoim posiedzeniu w dniu 28 listopada br. zajmowała się również tą tematyką. Omówiono licznie podnoszone w zapytaniach kwestie związane z obligatoryjnym poddawaniem urzędowej obserwacji zwierząt (psów) które skaleczyły człowieka oraz tematyki poświęconej szczepieniom profilaktycznym psów przeciwko wściekliźnie.

Wobec skrajnie różnych stanowisk członków Rady MILW a tym samym interpretacji obowiązującego w RP prawa w zakresie zwalczania wścieklizny przy jednoczesnym ciągłym notowaniem nowych przypadków wścieklizny na terenie woj. małopolskiego Rada MILW zwraca się do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wypracowanie i wprowadzenie do obligatoryjnego stosowania na terenie województwa małopolskiego jednolitego modelu postępowania przy profilaktyce oraz diagnostyce tej tak groźnej dla człowieka zoonozy.

Z uwagi na brak szczegółowych uregulowań w tej kwestii również w przepisach o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych u ludzi Rada MILW wnosi o wypracowanie na szczeblu wojewódzkim wspólnych z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym procedur powiadamiania IW o przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem wścieklizny człowieka oraz dalszych postępowaniach IW w związku z podjęciem takich powiadomień. Stosowane obecnie praktyki zarówno przez służby Inspekcji Sanitarnej jak również służby Inspekcji Weterynaryjnej w poszczególnych powiatach naszego województwa są bardzo różne i sprowadzają się z jednej strony do poddawania urzędowej obserwacji wszystkich zwierząt które skaleczyły człowieka (służby PIS każdorazowo powiadamiają właściwe PIW o przypadkach pokąsania człowieka) do zupełnego odstąpienia od tej praktyki co powoduje że zwierzęta które skaleczyły ludzi nie są poddawane urzędowej obserwacji.

 

Z poważaniem

Prezes MILW, dr n. wet. Piotr Żmuda

 

Skan pisma

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...