Aktualności

Pismo prezesa MILW do WILW w sprawie procedur przy zwalczaniu wścieklizny

Data

3 stycznia, 2013

Opis

Sz. Pan Krzysztof Ankiewicz

Małopolski Wojewódzki Lekarz

Weterynarii w Krakowie

 

W związku z licznymi zapytaniami spływającymi od lekarzy weterynarii z terenu naszego województwa w sprawie interpretacji przepisów dotyczących kwestii profilaktyki oraz diagnostyki wścieklizny Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na swoim posiedzeniu w dniu 28 listopada br. zajmowała się również tą tematyką. Omówiono licznie podnoszone w zapytaniach kwestie związane z obligatoryjnym poddawaniem urzędowej obserwacji zwierząt (psów) które skaleczyły człowieka oraz tematyki poświęconej szczepieniom profilaktycznym psów przeciwko wściekliźnie.

Wobec skrajnie różnych stanowisk członków Rady MILW a tym samym interpretacji obowiązującego w RP prawa w zakresie zwalczania wścieklizny przy jednoczesnym ciągłym notowaniem nowych przypadków wścieklizny na terenie woj. małopolskiego Rada MILW zwraca się do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wypracowanie i wprowadzenie do obligatoryjnego stosowania na terenie województwa małopolskiego jednolitego modelu postępowania przy profilaktyce oraz diagnostyce tej tak groźnej dla człowieka zoonozy.

Z uwagi na brak szczegółowych uregulowań w tej kwestii również w przepisach o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych u ludzi Rada MILW wnosi o wypracowanie na szczeblu wojewódzkim wspólnych z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym procedur powiadamiania IW o przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem wścieklizny człowieka oraz dalszych postępowaniach IW w związku z podjęciem takich powiadomień. Stosowane obecnie praktyki zarówno przez służby Inspekcji Sanitarnej jak również służby Inspekcji Weterynaryjnej w poszczególnych powiatach naszego województwa są bardzo różne i sprowadzają się z jednej strony do poddawania urzędowej obserwacji wszystkich zwierząt które skaleczyły człowieka (służby PIS każdorazowo powiadamiają właściwe PIW o przypadkach pokąsania człowieka) do zupełnego odstąpienia od tej praktyki co powoduje że zwierzęta które skaleczyły ludzi nie są poddawane urzędowej obserwacji.

 

Z poważaniem

Prezes MILW, dr n. wet. Piotr Żmuda

 

Skan pisma

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023