Aktualności

Pismo w sprawie odbioru dyplomów ukończenia specjalizacji

Data

1 kwietnia, 2014

Opis

Drogie Koleżanki i Koledzy
Drodzy Specjaliści

Z dużym zdziwieniem zapoznaliśmy się na posiedzeniu Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii w dniu 8 marca 2014r.  z informacją, iż wiele osób nie odebrało dyplomów
zaświadczających o uzyskaniu tytułu specjalisty. Zaskakującym jest fakt, że zaległości w odbiorze dyplomów sięgają nawet roku 2004.
Zdziwienie jest tym większe, że ponosili Państwo koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym i egzaminami, a także kilkuletni trud związany z przyjazdami na szkolenia do ośrodków akademickich lub Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
Uzyskany przez Państwa tytuł miał na celu podniesienie kwalifikacji, jak też przyczynić się do wzrostu prestiżu na polu zawodowym.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o jak najszybszy kontakt z sekretariatem Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii w PIWet.PIB w Puławach tel. 81 889 32 34  
e-mail: kslw@piwet.pulawy.pl , celem ustalenia terminu odbioru dyplomu do dnia 31 maja 2014r. . Po tym terminie dyplomy zostaną złożone do archiwum.

Przewodniczący KSLW
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński


Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023