Aktualności

Pismo w sprawie odbioru dyplomów ukończenia specjalizacji

Data

1 kwietnia, 2014

Opis

Drogie Koleżanki i Koledzy
Drodzy Specjaliści

Z dużym zdziwieniem zapoznaliśmy się na posiedzeniu Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii w dniu 8 marca 2014r.  z informacją, iż wiele osób nie odebrało dyplomów
zaświadczających o uzyskaniu tytułu specjalisty. Zaskakującym jest fakt, że zaległości w odbiorze dyplomów sięgają nawet roku 2004.
Zdziwienie jest tym większe, że ponosili Państwo koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym i egzaminami, a także kilkuletni trud związany z przyjazdami na szkolenia do ośrodków akademickich lub Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
Uzyskany przez Państwa tytuł miał na celu podniesienie kwalifikacji, jak też przyczynić się do wzrostu prestiżu na polu zawodowym.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o jak najszybszy kontakt z sekretariatem Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii w PIWet.PIB w Puławach tel. 81 889 32 34  
e-mail: kslw@piwet.pulawy.pl , celem ustalenia terminu odbioru dyplomu do dnia 31 maja 2014r. . Po tym terminie dyplomy zostaną złożone do archiwum.

Przewodniczący KSLW
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński


Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...