Aktualności

Projekt zmian do kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej

Data

11 września, 2007

Opis

WAŻNE!!!
Zbliża się termin nadzwyczajnego zjazdu Lekarzy Weterynarii na którym
zgodnie z uchwałą ostatniego zjazdu ma sie odbyć debata nad przyjęciem
poprawek do obecnie obowiązującego kodeksu etyki i deontologii
weterynaryjnej. Komisja etyki działająca przy Krajowej Radzie
przedstawia tekst kodeksu wraz z proponowanymi zmianami celem zgłaszania
uwag. Wszystkich Lekarzy Weterynarii prosimy o zgłaszanie uwag,
propozycji innego brzmienia poszczególnych artykułów bądź konieczność
wykreślenia czy też dodania nowych artykułów. Uwagi prosimy kierować na
adres poczty elektronicznej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
milw@neostrada.pl

Kliknij aby pobrać treść projektu

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego