Aktualności

Stanowisko MILW w sprawie uchwały KRLW dotyczącej standaryzacji niektórych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych

Data

13 listopada, 2014

Opis

Stanowisko

Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

podjęte w dnia  14 października 2014 r. w  Tarnowie

 

dotyczące Uchwały Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych.

 

 

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej wyraża swoje negatywne stanowisko w zakresie uregulowań określonych Uchwałą Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych.

Objęte przedmiotową Uchwałą zabiegi sterylizacji kotki i suki oraz kastracji kota i psa, wymienione w załącznikach od 1 – 4 określających minimalne wymagania osobowe, lokalowe i materiałowe do wykonania jednego z w/w zabiegów, należą do podstawowych zabiegów chirurgicznych wykonywanych przez lekarzy weterynarii, którzy są przygotowani w pełnym zakresie do wykonywania tego typu zabiegów podczas odbytych przez lekarzy weterynarii studiów uniwersyteckich oraz praktyki zawodowej.

Uchwała Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej jest zatem zbędna, tym bardziej, że pod względem legislacyjnym nie jest dopracowana i jasna. Zawiera bowiem wiele nieostrych i niejednoznacznych określeń, budzących wątpliwości i pozwalających na różne interpretacje. Nie jest wiadome jak należy rozumieć: „minimalne wymagania osobowe” oraz „wymagania materiałowo-sprzętowe” – zwłaszcza w kontekście wymienionych w treści wyłącznie „wymagań materiałowych”, co to jest „sala zabiegowa”, a co „sala operacyjna”, podobnie wątpliwości budzi „osoba asystującą”. Taki sposób uregulowań nie sprzyja wykonywaniu przyjętego aktu prawnego, a wręcz przeciwnie prowadzi do jego nieprzestrzegania.

Podkreślenia wymaga także, że zawód lekarza weterynarii jest wolnym zawodem, wykonywanym samodzielnie pod nadzorem organów samorządu zawodowego, wobec czego narzucanie reguł postępowania przy wykonywaniu prostych zabiegów chirurgicznych, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

W świetle powyższych argumentów należy rozważyć celowość uchylenia wskazanej Uchwały.

Tarnów, 14.10.2014r.

 

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...