Aktualności

Stanowisko MILW w sprawie uchwały KRLW dotyczącej standaryzacji niektórych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych

Data

13 listopada, 2014

Opis

Stanowisko

Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

podjęte w dnia  14 października 2014 r. w  Tarnowie

 

dotyczące Uchwały Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych.

 

 

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej wyraża swoje negatywne stanowisko w zakresie uregulowań określonych Uchwałą Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych.

Objęte przedmiotową Uchwałą zabiegi sterylizacji kotki i suki oraz kastracji kota i psa, wymienione w załącznikach od 1 – 4 określających minimalne wymagania osobowe, lokalowe i materiałowe do wykonania jednego z w/w zabiegów, należą do podstawowych zabiegów chirurgicznych wykonywanych przez lekarzy weterynarii, którzy są przygotowani w pełnym zakresie do wykonywania tego typu zabiegów podczas odbytych przez lekarzy weterynarii studiów uniwersyteckich oraz praktyki zawodowej.

Uchwała Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej jest zatem zbędna, tym bardziej, że pod względem legislacyjnym nie jest dopracowana i jasna. Zawiera bowiem wiele nieostrych i niejednoznacznych określeń, budzących wątpliwości i pozwalających na różne interpretacje. Nie jest wiadome jak należy rozumieć: „minimalne wymagania osobowe” oraz „wymagania materiałowo-sprzętowe” – zwłaszcza w kontekście wymienionych w treści wyłącznie „wymagań materiałowych”, co to jest „sala zabiegowa”, a co „sala operacyjna”, podobnie wątpliwości budzi „osoba asystującą”. Taki sposób uregulowań nie sprzyja wykonywaniu przyjętego aktu prawnego, a wręcz przeciwnie prowadzi do jego nieprzestrzegania.

Podkreślenia wymaga także, że zawód lekarza weterynarii jest wolnym zawodem, wykonywanym samodzielnie pod nadzorem organów samorządu zawodowego, wobec czego narzucanie reguł postępowania przy wykonywaniu prostych zabiegów chirurgicznych, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

W świetle powyższych argumentów należy rozważyć celowość uchylenia wskazanej Uchwały.

Tarnów, 14.10.2014r.

 

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023