Aktualności

Stanowisko Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31stycznia 2007 roku dotyczące poparcia protestu lekarzy weterynarii pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii

Data

4 marca, 2007

Opis

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej stanowczo oraz w całości popiera protest Lekarzy Weterynarii – pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Toruniu, Olkuszu i Oświęcimiu.


Przedstawiony w proteście Koleżanek i Kolegów z Torunia obraz organizacji Inspekcji Weterynaryjnej w naszym Kraju od początków jej istnienia tj. od 1997 roku wzbudzał wśród pracowników Inspekcji, jak również osób spoza Inspekcji, wiele krytycznych uwag. Narastające niezadowolenie, tak z racji mnogości zadań jakie nałożono na Inspekcję Weterynaryjną w związku z przystąpieniem do struktur UE, jak również zupełny paraliż kadrowy Inspekcji spowodowany corocznym zmniejszaniem nakładów na wydatki osobowe powodujący brak etatów w poszczególnych jednostkach, przy równoczesnym braku środków na zrealizowanie przez Inspekcję Weterynaryjną zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu organizacji poszczególnych ogniw Inspekcji spowodowały, że poszczególne Inspektoraty postanowiły publicznie wyrazić swój sprzeciw. Dalsze godzenie się na dotychczasowe traktowanie Inspekcji Weterynaryjnej przez Rząd RP powoduje spadek zaufania publicznego do Państwa, do jego oficjalnych organów mających zapewniać bezpieczeństwo publiczne, w tak bardzo ważnej dziedzinie jaką jest zdrowie społeczeństwa. Dlatego też Rada naszej Izby wyraża stanowczy sprzeciw takiemu traktowaniu jednej z głównych państwowych Inspekcji, odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w Kraju.

Protestujemy również przeciw próbom stworzenia nowej inspekcji w skład której mają wejść Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych i Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przedstawiony zarys nowej inspekcji szkodzi naszemu zawodowi. W samej przewidywanej nazwie pozbawia autonomii zawód lekarza weterynarii, co będzie przyczyniało się do spadku zaufania publicznego w odniesieniu zarówno do Inspekcji Weterynaryjnej, jak i członków korporacji.

Apelujemy oraz domagamy się od Krajowej Rady zdecydowanych kroków w sprawach podnoszonych w protestach lekarzy weterynarii, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, jak również zintensyfikowania działań na rzecz obrony interesów zawodu lekarza weterynarii. Żądamy pojęcia stanowczych działań zmierzających do odrzucenia projektu dotyczącego utworzenia nowej inspekcji.

Sekretarz Rady MILW

Lek. wet. Tadeusz Pawluś

Prezes MILW

Dr.n.wet. Wacław Czaja

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024