Aktualności

Stanowisko Rady MILW w sprawie rotacji lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania przedubojowego

Data

31 maja, 2013

Opis

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013r. w Tarnowie wyraża swoje stanowczo negatywne stanowisko oraz sprzeciwia się wprowadzeniu rotacji urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru na ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.

Rada MILW uważa, że wprowadzenie rotacji lekarzy weterynarii spowoduje duże zamieszanie w nadzorze, co będzie skutkować zagrożeniem zdrowia publicznego. Lekarze weterynarii specjalizują się w nadzorze na ubojem poszczególnych gatunków zwierząt rzeźnych i przemieszczanie z rzeźni drobiu do rzeźni bydła może spowodować problemy z prawidłowym wykonaniem nadzoru do czasu wdrożenia się do nowych zadań. Takie działania na pewno nie poprawią efektów nadzoru nad pozyskiwaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, a nawet spowoduje zagrożenie zdrowia publicznego.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Tadeusz Pawluś

Prezes Rady Małopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Żmuda

Stanowisko Rady

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024