Aktualności

Stanowisko Rady MILW w sprawie rotacji lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania przedubojowego

Data

31 maja, 2013

Opis

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013r. w Tarnowie wyraża swoje stanowczo negatywne stanowisko oraz sprzeciwia się wprowadzeniu rotacji urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru na ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.

Rada MILW uważa, że wprowadzenie rotacji lekarzy weterynarii spowoduje duże zamieszanie w nadzorze, co będzie skutkować zagrożeniem zdrowia publicznego. Lekarze weterynarii specjalizują się w nadzorze na ubojem poszczególnych gatunków zwierząt rzeźnych i przemieszczanie z rzeźni drobiu do rzeźni bydła może spowodować problemy z prawidłowym wykonaniem nadzoru do czasu wdrożenia się do nowych zadań. Takie działania na pewno nie poprawią efektów nadzoru nad pozyskiwaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, a nawet spowoduje zagrożenie zdrowia publicznego.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Tadeusz Pawluś

Prezes Rady Małopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Żmuda

Stanowisko Rady

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023