Aktualności

Szkolenie z terapii bólu

Data

17 września, 2015

Opis

Prezes i Rada Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej informuje, że w dniu 18 października 2015r. o godzinie 11°° zorganizowane zostało szkolenie lekarzy weterynarii z anestezjologii – terapia bólu.

Szkolenie odbędzie się w sali 125 Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  przy Alei Mickiewicza 24/28. Szkolenie poprowadzi dr n. wet. Piotr Skrzypczak z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Udział w szkoleniu można zgłaszać telefonicznie do siedziby Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w godzinach od 8.00-14.00, tel.146222065 lub tel./ fax. 14 6563773.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi od osoby 50,00 zł płatne na konto Izby: 77124019101111000008980818 podając nazwisko uczestnika z dopiskiem szkolenie z anestezjologii – terapia bólu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2015 r.

Szkolenie punktowane – 25 punktów edukacyjnych.

 

Program szkolenia anestezjologicznego

 

Część II.

Leczenie bólu ostrego (śród i pooperacyjnego)

Pacjent powypadkowy – postępowanie

Zwalczanie bólu ostrego

 

 1. Patofizjologia bólu operacyjnego
  1. Podział bólu
   1. Fizjologiczny
   2. Patologiczny
   3. Ostry
   4. Przewlekły
   5. Przetrwały
  2. Elementy ścieżki bólowej ( miejsca działania analgetyków)
   1. Nocycepcja
   2. Sensytyzacja obwodowa i ośrodkowa
   3. Hamowanie – układy antynocyceptywne
 2. Fizjologiczne konsekwencje bólu
 3. Skale oceny bólu i ich wykorzystanie kliniczne
 4. Zwalczanie bólu śród i pooperacyjnego
  1. Czynniki wpływające na natężenie bólu w czasie zabiegu
  2. Analgezja z wyprzedzeniem
  3. Analgezja multimodalna
  4. Stopnie nasilenia bólu pooperacyjnego
  5. Schematy leczenia bólu w określonych sytuacjach klinicznych

 

Pacjent powypadkowy

 1. Uraz i jego konsekwencja dla organizmu
 2. Wstrząs traumatyczny – „złota godzina”
  1. Hipowolemia i hipoksemia
  2. Narządowe następstwa niedokrwienia
  3. Diagnostyka minutowa
  4. Postępowanie terapeutyczne
   1. ocena i leczenie niewydolności oddechowej
   2. ocena i leczenie niewydolności krążenia
   3. urazy jamy brzusznej
   4. urazy układu nerwowego
   5. krwawienie i krwotok
 3. Stabilizacja pacjenta pourazowego
  1. Leczenie bólu
  2. Płynoterapia I rzutu
  3. Leczenie uzupełniające
  4. Podjęcie decyzji o zabiegu operacyjnym
  5. Płynoterapia II rzutu

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...