Aktualności

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Data

9 lutego, 2010

Opis

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Mam zaszczyt powitać na otwarciu nowej siedziby Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej:
– Głównego Lekarza Weterynarii Pana dr Janusza Związka,
– Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Pana dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego,
– Duszpasterza Lekarzy Weterynarii Ojca Jerzego Brusiło
– Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pana dr Krzysztofa Ankiewicza,
– Zastępcę Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pana dr Grzegorza Kawieckiego,
-Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej I i II kadencji Pana dr Janusza Macha,
– Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej III i IV kadencji członka Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej obecnej kadencji Pana dr n. wet. Wacława Czaję,
– Pełniącego obowiązki Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie Pana dr n. wet. Waldemara Sidowskiego,
A teraz witam tych, którzy niejedną godzinę swojego czasu , wiele troski i zapału poświęcili pracy na rzecz samorządu zawodowego, a więc wszystkich Członków Rady Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarsko -Weterynaryjnego Pana dr Wojciecha Wójcika, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pana dr Jerzego Harmatę, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana dr Pawła Jerzykowskiego. Serdeczne słowa powitania pragnę skierować do tych lekarzy weterynarii, którzy w poprzednich kadencjach pracowali aktywnie na rzecz swojego samorządu .
Z tego miejsca pragnę pozdrowić wszystkich członków Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej bo jest to nasze wspólne święto.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Mija 19 lat kiedy to na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych powołano do życia Małopolską Izbę Lekarsko Weterynaryjną w Tarnowie. Siedziba Izby przez ten cały okres mieściła się w pomieszczeniach dzierżawionych od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Tarnowie, a później od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie. Dzierżawione pomieszczenia ze względu na małą powierzchnię oraz rozrastające się zadania izby i stale powiększającą się dokumentację przestały spełniać swoja rolę. Stopniowo zaczęła dojrzewać koncepcja zakupu lokalu przeznaczonego na siedzibę Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Na Zjeździe sprawozdawczo wyborczym, który odbył się 18 kwietnia 2009r. podjęto Uchwałę Zjazdu o zakupie lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowo wybrana Rada zdecydowanie zabrała się do pracy i już po trzech miesiącach doszło do podpisania aktu notarialnego finalizującego zakup lokalu. Kolejne miesiące poświęcone były gruntownemu remontowi jaki musiał zostać przeprowadzony w tym lokalu , aby wreszcie można było przenieść się do nowej siedziby. Od 7 grudnia 2009 r. Izba działa w tym oto nowym lokalu , który dziś mamy zaszczyt uroczyście otworzyć i poświęcić.

To co wcześniej powiedziałem zabrzmiało być może tak jakby prace mające na celu dostosowanie naszej nowej siedziby były lekkie, łatwe i przyjemne, ale tak naprawdę było to duże przedsięwzięcie, wielki trud i równie duża praca do wykonania. Dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli, utwierdzali w przekonaniu, że decyzja jest słuszna, że małopolscy lekarze weterynarii winni mieć swoją własność – siedzibę Izby. Niech więc to miejsce będzie łącznikiem pomiędzy przeszłymi, obecnymi i przyszłymi pokoleniami lekarzy weterynarii z małopolski oraz niech to miejsce niech wzajemnej integracji, a każdy z lekarzy niech to miejsce traktuje jak drugi dom i dba jak o swoją własność bowiem każdy członek Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ma tu swoją cegiełkę i wkład w to wielkie dzieło. Niech ta siedziba nie będzie tylko miejscem pracy Organów Izby, ale będzie miejscem szkoleń, spotkań i szeroko pojętej działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego – niech tętni życiem.

Należy również podkreślić, że zakup tej siedziby był możliwy dzięki bardzo rozważnej i oszczędnej polityce finansowej moich zacnych poprzedników – Prezesów w osobach Dra Janusza Macha i Dra Wacława Czai.

Pragnę złożyć gorące podziękowanie na ręce Prezesa Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, za rozłożenie zaległych składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej na raty co pozwoliło na wykonanie remontu. Tak więc i to wsparcie przyczyniło się do sfinalizowania nowej siedziby Izby.

Podsumowując to wystąpienie należy stwierdzić, że nowa Siedziba Małopolskiej Izby to dowód aktywności i rozwoju naszego środowiska lekarskiego. To także przykład prężności działania organów samorządu zawodowego na rzecz swoich członków. Jest to niewątpliwie zauważalne osiągnięcie i powód do satysfakcji.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom lekarzom weterynarii, dziękuję naszym Paniom z Biura – Pani Teresie Skrzypek oraz Pani Urszuli Cież – bez Was nie byłoby tej siedziby.

Dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024