Akcja protestacyjna

Ustalenia Porozumienia Wielkopolskiego

Data

7 lipca, 2015

Opis

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Wolsztynie, odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie.

Jego sygnatariuszami zostali:

  1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. Wet. Jacka Łukasiewicza.
  2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej z przewodniczącym lek. Wet. Bogusławem Knaflewskim.
  3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z prezesem lek. Wet. Jackiem Sośnickim.
  4. Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym dr Lechem Rybarczykiem.

Porozumienie Wielkopolskie lekarzy weterynarii powstało w celu przeciwstawienia się postępującej pauperyzacji zawodu lekarza weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz działających w jej imieniu urzędowych lekarzy weterynarii. Ta niewielka, zaledwie kilkutysięczna grupa lekarzy odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie państwa w aspekcie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i zwalczanie groźnych chorób zakaźnych w tym chorób odzwierzęcych. Inspektorzy weterynaryjni i lekarze urzędowi nadzorują na co dzień pracę ważnego sektora gospodarki produkującego żywność pochodzenia zwierzęcego, której wysoka jakość umożliwia wprowadzenie jej na rynki unijne oraz krajów trzecich. Zwalczając choroby zakaźne jak wścieklizna, gruźlica, bruceloza, wysoce zjadliwa grypa ptaków, świńska grypa, czy afrykański pomór świń lekarze chronią zdrowie publiczne i zapobiegają ogromnym stratom gospodarczym.

Skuteczna realizacja powyższych zadań możliwa jest tylko w przypadku pełnego spionizowania Inspekcji Weterynaryjnej, co zapewni merytoryczność podejmowanych decyzji i uwolni je od nacisków zewnętrznych. Według Porozumienia Wielkopolskiego koniecznym jest rozpoczęcie dyskusji na ten temat.

 

Praca Inspekcji Weterynaryjnej i działających w jej imieniu lekarzy urzędowych jest również źródłem znacznych – kilkusetmilionowych przychodów do budżetu państwa pochodzących z obowiązkowych opłat za nadzór, wnoszonych przez podmioty produkujące żywność. Nie rewaloryzowane od ośmiu lat wynagrodzenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, powodują permanentne obniżanie ich poziomu życia w porównaniu do innych zawodów, istotnych dla funkcjonowania państwa. Jedynie nieliczne zadania wykonywane w ramach czynności zleconych, są wynagradzane zgodnie z załącznikiem 4 i 5 wydanym na podstawie art. 27 rozporządzenia WE nr 882/2004. Zdecydowana większość inspektorów weterynaryjnych i pozostałych pracowników inspekcji nadal zarabia znacznie mniej, co jest źródłem frustracji i traktowania tego zajęcia jako tymczasowe zwłaszcza przez młodych pracowników do momentu znalezienia innej lepiej wynagradzanej pracy. Również lekarze urzędowi wyznaczeni przez powiatowych lekarzy do czynności z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz higieny zwierząt rzeźnych i mięsa, zwracają uwagę na wieloletni brak rewaloryzacji niektórych stawek z cennika urzędowego. Lekarze weterynarii nie proszą  Rządu RP o jałmużnę lecz zwracają się o sprawiedliwy podział tych przychodów aby gruntownie wykształcony inspektor weterynaryjny czy urzędowy lekarz miał możliwość realizowania się w swej odpowiedzialnej pracy, a nie musiał szukać dodatkowych dochodów. Mając na uwadze właściwe zabezpieczenie kadrowe i sprawne funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej Porozumienie Wielkopolskie zamierza zgodnie z obowiązującymi w służbie cywilnej przepisami zaprotestować w obronie tej niewielkiej ale jakże ważnej grupy zawodowej oraz wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, wobec  której kolejne rządzy dopuszczały się wieloletnich zaniedbań. Jeśli Rząd Rzeczypospolitej nie podejmie konstruktywnych działań na rzecz zmiany tej katastrofalnej sytuacji, lekarze weterynarii gotowi są do czynnego protestu.

 

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Załączniki do pobrania

Komunikat
Porozumienie Wielkopolskie
Pismo do Premier RP
Deklaracja działań PIW

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...