Aktualności

Uwaga na sfałszowane paszporty dla zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

Data

16 października, 2006

Opis

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna uzyskała informacje, iż do obrotu wprowadzone zostały podrobione formularze paszportów dla zwierząt domowych.

W związku powyższym Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przypomina, że zgodnie z art. 24c ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. Nr 69, póz. 625 z późn. zm./ lekarze weterynarii uprawnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, zaopatrywani są w formularze tych paszportów przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjna za pośrednictwem okręgowych izb lekarsko-weterynaryj nych .

Z powyższego wynika, iż legalnymi formularzami paszportów dla zwierząt domowych są wyłącznie formularze tych paszportów dostarczone uprawnionym lekarzom weterynarii przez organy izb lekarsko-weterynaryjnych.

Wszelkie wpisy w podrobionych formularzach paszportów dla zwierząt domowych, rozprowadzanych przez inne podmioty niż izby lekarsko-weterynaryjne są nielegalne i nie rodzą żadnych skutków prawnych, a zatem nie mogą być uznane przez służby graniczne za dokument uprawniający do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez domowe zwierzęta towarzyszące podróżnym.

O pojawieniu się podrobionych paszportów dla zwierząt domowych Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna powiadomiła organy kontroli granicznej oraz organy Prokuratury.

Równocześnie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że w stosunku do lekarzy weterynarii posługujących się podrobionymi formularzami paszportów dla zwierząt wszczynane będą postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023