Aktualności

Uwaga na sfałszowane paszporty dla zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

Data

16 października, 2006

Opis

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna uzyskała informacje, iż do obrotu wprowadzone zostały podrobione formularze paszportów dla zwierząt domowych.

W związku powyższym Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przypomina, że zgodnie z art. 24c ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. Nr 69, póz. 625 z późn. zm./ lekarze weterynarii uprawnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, zaopatrywani są w formularze tych paszportów przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjna za pośrednictwem okręgowych izb lekarsko-weterynaryj nych .

Z powyższego wynika, iż legalnymi formularzami paszportów dla zwierząt domowych są wyłącznie formularze tych paszportów dostarczone uprawnionym lekarzom weterynarii przez organy izb lekarsko-weterynaryjnych.

Wszelkie wpisy w podrobionych formularzach paszportów dla zwierząt domowych, rozprowadzanych przez inne podmioty niż izby lekarsko-weterynaryjne są nielegalne i nie rodzą żadnych skutków prawnych, a zatem nie mogą być uznane przez służby graniczne za dokument uprawniający do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez domowe zwierzęta towarzyszące podróżnym.

O pojawieniu się podrobionych paszportów dla zwierząt domowych Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna powiadomiła organy kontroli granicznej oraz organy Prokuratury.

Równocześnie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że w stosunku do lekarzy weterynarii posługujących się podrobionymi formularzami paszportów dla zwierząt wszczynane będą postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024