Aktualności

Ważna informacja dla urzędowych lekarzy weterynarii o ściągalności należności

Data

17 lipca, 2012

Opis

Zgodnie z umowami jakie zawarliście z PLW za czynności wykonane w danym miesiącu należy Wam się stosowne wynagrodzenie wypłacone nie później niż 30 dni po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej. Jak wynika z informacji jakie napływają do biura MILW opóźnienia wypłaty należnych Wam wynagrodzeń w br. sięgają nawet 3 miesięcy. Szczególnie dotkliwie odczuwają ten stan rzeczy lekarze weterynarii wykonujący nadzory nad ubojem zwierząt w rzeźniach dla których głównym dochodem jest wynagrodzenie z tytułu wykonywania w/w czynności urzędowych. Jedynym sposobem zmuszenia decydentów do terminowego przekazywania na konta Powiatowych Inspektoratów Weterynarii środków z utworzonej w tym celu rezerwy celowej i tym samym uzyskiwaniem w terminie należnych Wam wynagrodzeń jest występowanie do Skarbu Państwa o odsetki za zwłokę zgodnie z art. 7 ustawy z dnia12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych co spowoduje dodatkowe niepotrzebne obciążenie dla budżetu państwa. Jedynie groźba zaistnienia prawnego obowiązku wywiązania się z przyjętych w umowach terminów zapłaty za wykonaną pracę wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami za zwłokę może spowodować przywrócenie właściwych relacji Budżetu Państwa i wykonujących w imieniu Państwa Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

Przedstawiamy poniżej odpowiedź Wojewody Małopolskiego na pismo jakie w związku z nie przekazaniem środków z rezerwy celowej przeznaczonych na wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii skierował Prezes MILW dr Piotr Żmuda do wojewody.

Publikujemy również informację opracowaną przez Radcę Prawnego MILW dotyczącą postępowania sądowego w związku z nie wywiązywaniem się Skarbu Państwa z ciążącego na nim obowiązku terminowego wypłacania wynagrodzeń za wykonane w imieniu Państwa czynności.

W załączeniu zamieszczamy przykładowy wzór pozwu.

 

Prezes MILW dr Piotr Żmuda

 

Załączniki

Informacja dotycząca postępowania sądowego o zapłatę zaległych należności z umów cywilno prawnych zlecenia zawartych z organami inspekcji weterynaryjnej

Wystąpienie do wojewody małopolskiego o uruchomieniu rezerwy celowej

Pozew o zapłatę

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024