Aktualności

Ważna informacja dla urzędowych lekarzy weterynarii o ściągalności należności

Data

17 lipca, 2012

Opis

Zgodnie z umowami jakie zawarliście z PLW za czynności wykonane w danym miesiącu należy Wam się stosowne wynagrodzenie wypłacone nie później niż 30 dni po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej. Jak wynika z informacji jakie napływają do biura MILW opóźnienia wypłaty należnych Wam wynagrodzeń w br. sięgają nawet 3 miesięcy. Szczególnie dotkliwie odczuwają ten stan rzeczy lekarze weterynarii wykonujący nadzory nad ubojem zwierząt w rzeźniach dla których głównym dochodem jest wynagrodzenie z tytułu wykonywania w/w czynności urzędowych. Jedynym sposobem zmuszenia decydentów do terminowego przekazywania na konta Powiatowych Inspektoratów Weterynarii środków z utworzonej w tym celu rezerwy celowej i tym samym uzyskiwaniem w terminie należnych Wam wynagrodzeń jest występowanie do Skarbu Państwa o odsetki za zwłokę zgodnie z art. 7 ustawy z dnia12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych co spowoduje dodatkowe niepotrzebne obciążenie dla budżetu państwa. Jedynie groźba zaistnienia prawnego obowiązku wywiązania się z przyjętych w umowach terminów zapłaty za wykonaną pracę wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami za zwłokę może spowodować przywrócenie właściwych relacji Budżetu Państwa i wykonujących w imieniu Państwa Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

Przedstawiamy poniżej odpowiedź Wojewody Małopolskiego na pismo jakie w związku z nie przekazaniem środków z rezerwy celowej przeznaczonych na wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii skierował Prezes MILW dr Piotr Żmuda do wojewody.

Publikujemy również informację opracowaną przez Radcę Prawnego MILW dotyczącą postępowania sądowego w związku z nie wywiązywaniem się Skarbu Państwa z ciążącego na nim obowiązku terminowego wypłacania wynagrodzeń za wykonane w imieniu Państwa czynności.

W załączeniu zamieszczamy przykładowy wzór pozwu.

 

Prezes MILW dr Piotr Żmuda

 

Załączniki

Informacja dotycząca postępowania sądowego o zapłatę zaległych należności z umów cywilno prawnych zlecenia zawartych z organami inspekcji weterynaryjnej

Wystąpienie do wojewody małopolskiego o uruchomieniu rezerwy celowej

Pozew o zapłatę

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023