Aktualności

Ważna Informacja

Data

30 marca, 2010

Opis

Członkowie Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej !!

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Informuje wszystkich członków naszego Samorządu, że w dniu 18 kwietnia (niedziela) o godz. 10°° w Sali narad Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oddział w Tarnowie przy Al. Solidarności odbędzie się kolejny Zjazd Sprawozdawczy naszej Izby.

Informacja dla Delegatów na Zjazd.

Zgodnie z zapisem ustawy o zawodzie Lekarza Weterynarii oraz Izbach Lekarsko-Werynaryjnych jak również z treścią zapisu ramowego regulaminu zjazdu do podstawowych obowiązków Delegata na Zjazd należy :

  1. Uczestnictwo w Zjeździe
  2. Czynny udział w pracach Zjazdu w tym branie udziału w głosowaniach nad uchwałami Zjazdu oraz uczestniczenie w pracach komisji Zjazdowych.

Usprawiedliwieniem nieobecności Delegata na Zjeździe może być :

  1. choroba albo konieczność opieki nad chorą osobą,
  2. inna poważna przeszkoda.
Prezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Dr nauk wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego