Aktualności

XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Data

12 sierpnia, 2007

Opis

Pierwszy Komunikat


XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych odbędzie się
w Olsztynie w dniach 18-20 września 2008 roku na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Od
nauki do praktyki:.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu zostaną przedstawione w kolejnych
Komunikatach.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. df hab. S. Zduńczyk

pobierz pismo

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023