Informator pozjazdowy

XXI Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczy MILW

Data

22 maja, 2024

Załączniki do pobrania

Protokół XXI Zwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie, odbytego 15 kwietnia 2012 r. od godz. 10.00 – 15.00.
Uchwała Nr 1/2012 XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie z dnia 15 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów Małopolskiej Izby
Uchwała Nr 2/2012 X XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie z dnia 15 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Małopolskiej Izby za 2011 rok
Uchwała Nr 3/ 2012 XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie z dnia 15 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby na rok 2012
Załącznik do Uchwały Nr 3/2012 - Sprawozdanie skarbnika MIL-Wet z działalności w okresie 01-01-2011 do 31-12-2011 roku
Uchwała Nr 4/ 2012 XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie z dnia 15 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Małopolskiej Izby.
Załącznik do uchwały Nr 4/V/2010 - Regulamin organizacji i trybu działania sądu lekarsko-weterynaryjnego Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Galeria

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023