Aktualności

Zaproszenie na konferencje naukową UR Kraków

Data

6 maja, 2011

Opis

Dziekan,

Rada Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

oraz

Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową

Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt

z sesjami na temat biotechnik i zaburzeń w rozrodzie koni, poświęconymi

Profesorowi MARIANOWI TISCHNEROWI

z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań połączona z bezpośrednią wymianą poglądów pracowników nauki i praktyków w zakresie aktualnych wyzwań stojących przed rozrodem, hodowlą i dobrostanem zwierząt gospodarskich w Polsce i Europie. Sesje naukowe odbędą się w formie referatowej i prezentacji plakatowej.

Szczegóły na stronie http://konferencje.whibz.ur.krakow.pl/

Ramowy program konferencji

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...