Aktualności

Zaproszenie na seminarium z zakresu medycyny regeneracyjnej i ortobiologii

Data

13 kwietnia, 2017

Opis

Pierwsze seminarium, które miało miejsce w ubiegłym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i okazało się na tyle ważnym wydarzeniem, że stało się cyklicznym, corocznym medycznym eventem skupiającym wokół siebie znakomitości środowiska.

W roku ubiegłym w wydarzeniu wzięło udział 12 prelegentów – specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy praktykują lub badają innowacyjne metody terapii z użyciem komórek macierzystych i innych metod z zakresu medycyny regeneracyjnej.

Naszą misją jest stały, wysoki poziom seminarium, gwarantujący ogromną dawkę wiedzy teoretycznej, merytoryczne dyskusje – zarówno czysto naukowe jak i kliniczne, dlatego też do udziału w nim zaprosiliśmy znakomitych fachowców – naukowców, klinicystów oraz lekarzy praktyków.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2017 roku w Poznaniu, jego gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, ul. Szydłowska 43, 60-656 Poznań.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń chęci udziału na adres email: komorkimacierzyste@mail.up.poznan.pl, warunkiem udziału jest potwierdzenie uczestnictwa otrzymane zwrotnie pocztą elektroniczną. Seminarium jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy, mamy nadzieję gościć Państwa podczas Drugiego Międzynarodowego Seminarium z Zakresu Medycyny Regenracyjnej oraz Ortobiologii w Poznaniu!

Komitet Organizacyjny

wersja w pliku pdf

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024