Aktualności

Zaproszenie

Data

11 kwietnia, 2015

Opis

Prezes i Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie

mają zaszczyt  zaprosić


wszystkich Delegatów na Zjazd
wybranych w Rejonowych Wyborach

na

XXIV Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczy
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zjazd  rozpocznie obrady w niedzielę 19 kwietnia 2015 r.
o godz. 10.00
w Sali Narad Małopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego
Oddział  w Tarnowie  przy  Al. Solidarności .

– obecność obowiązkowa-

Program Zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
 3. Przyjęcie regulaminu Zjazdu i porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Zjazdu:
  • Mandatowej,
  • Uchwał i Wniosków
  • Regulaminowej
 5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
 6. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu
 7. Sprawozdania:
  • Prezesa  Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
  • Skarbnika Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej
  • Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  • Przewodniczącego  Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego
 8. Przedstawienie projektów uchwał
 9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków
 10. Przyjęcie uchwał i wniosków
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie Zjazdu

 

Biuletyn XXIV Zjazdu sprawozdawczego 2015

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023