Aktualności

Zaproszenie

Data

11 kwietnia, 2015

Opis

Prezes i Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie

mają zaszczyt  zaprosić


wszystkich Delegatów na Zjazd
wybranych w Rejonowych Wyborach

na

XXIV Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczy
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zjazd  rozpocznie obrady w niedzielę 19 kwietnia 2015 r.
o godz. 10.00
w Sali Narad Małopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego
Oddział  w Tarnowie  przy  Al. Solidarności .

– obecność obowiązkowa-

Program Zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
 3. Przyjęcie regulaminu Zjazdu i porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Zjazdu:
  • Mandatowej,
  • Uchwał i Wniosków
  • Regulaminowej
 5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
 6. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu
 7. Sprawozdania:
  • Prezesa  Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
  • Skarbnika Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej
  • Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  • Przewodniczącego  Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego
 8. Przedstawienie projektów uchwał
 9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków
 10. Przyjęcie uchwał i wniosków
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie Zjazdu

 

Biuletyn XXIV Zjazdu sprawozdawczego 2015

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024