Aktualności

Zaproszenie

Data

11 kwietnia, 2015

Opis

Prezes i Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie

mają zaszczyt  zaprosić


wszystkich Delegatów na Zjazd
wybranych w Rejonowych Wyborach

na

XXIV Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczy
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zjazd  rozpocznie obrady w niedzielę 19 kwietnia 2015 r.
o godz. 10.00
w Sali Narad Małopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego
Oddział  w Tarnowie  przy  Al. Solidarności .

– obecność obowiązkowa-

Program Zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
 3. Przyjęcie regulaminu Zjazdu i porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Zjazdu:
  • Mandatowej,
  • Uchwał i Wniosków
  • Regulaminowej
 5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
 6. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu
 7. Sprawozdania:
  • Prezesa  Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
  • Skarbnika Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej
  • Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  • Przewodniczącego  Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego
 8. Przedstawienie projektów uchwał
 9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków
 10. Przyjęcie uchwał i wniosków
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie Zjazdu

 

Biuletyn XXIV Zjazdu sprawozdawczego 2015

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024