3 czerwca, 2009

XVIII Zwyczajny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie