Aktualności

Dokumenty w sprawie protestu lekarzy weterynarii

Data

1 marca, 2011

Opis

Apel VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26.06.2009r. w sprawie płac i sytuacji kadrowej w Inspekcji Weterynaryjnej

Uchwała Nr 35/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 34/2011/V w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

Uchwała Nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii

Uchwała Nr 33/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Wterynaryjnej z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii

Uchwała Nr 32/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Wterynaryjnej z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skarga na niezgodność z prawem uchwał organu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Pełnomocnictwo Elżbiety Barcikowskiej-Szydło

Skarga na niezgodność z prawem uchwał organu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie Prezydium VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009r. w wynikach wyborów prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Komunikat po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną

Odpowiedź na skargę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2011r, otrzymaną w dniu 24 stycznia 2011r.

Odwołanie zjazdu

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023